Menu

Brupartners nodigt u uit voor zijn volgend Webinar over het thema "NIMBY-effect: hoe er onderuit te komen?" op donderdag 30 juni van 12u30 tot 13u45.

Het « NIMBY-effect », of « Not In My Backyard » (wat als « Niet in mijn achtertuin » kan worden vertaald), verwijst in het algemeen naar het verzet van omwonenden tegen de uitvoering van een vastgoed-, commercieel of stedelijk project, ongeacht het een openbaar of particulier project betreft. De laatste jaren zijn verschillende Brusselse projecten op de helling komen te staan, omdat ze door verontruste of verbijsterde omwonenden werden geblokkeerd, zoals het braakliggende Josaphatterrein of de Kwartelzangboerderij in Watermaal-Bosvoorde.

Heel vaak wordt het NIMBY-effect gezien als een verschijnsel dat enkel kan worden waargenomen, een vorm van fataliteit. En nochtans is het mogelijk om het te voorkomen of om er onderuit te komen.

Hoe kan dit NIMBY-effect bij vele ruimtelijke ordeningsprojecten worden verklaard? Welke argumenten worden doorgaans door de omwonenden aangevoerd? Hoe kunnen dialoog en overleg doeltreffend worden georganiseerd? Welke projecten in Brussel staan momenteel in stand-by omwille van dit verschijnsel? Wat kan er worden gedaan om de situatie te deblokkeren?

Tijdens dit webinar zal Serge Hercek, Strategiespecialist en Communicatieadviseur, zijn expertise en getuigenis aangaande het verschijnsel delen, puttend uit zijn vele ervaringen op het gebied van het beheer van gevoelige projecten, strategische ontwikkeling en crisiscommunicatie.

Het webinar zal met een open vragen- en antwoordensessie met de deelnemers worden afgesloten.

Wilt u zich inschrijven voor dit Webinar? Één adres:  https://app.livestorm.co/p/9e3139c8-3f5d-4c34-a03a-eb2246c9beff 

Voor meer informatie, mail naar communicatie@brupartners.brussels.