Toggle menu

Brupartners

Klik hier om de bevoegdheden, de organisatie en de werking van Brupartners, het belangrijkste Brussels orgaan voor sociaaleconomisch overleg, te ontdekken.

(In opstelling).

Toelagen

Brupartners verleent geen toelagen.

Studies

Hieronder vindt u de lijst van de studies die in 2020 door externe prestatieverstrekkers voor rekening van Brupartners werden verricht.

  • XXX

(In opstelling).

Overheidsopdrachten

Hieronder vindt u de lijst van de overheidsopdrachten die in 2020 door Brupartners werden toegewezen. Klik hier om kennis te nemen van de overheidsopdrachten die voorheen werden gesloten.

  • XXX

(In opstelling).

Tewerkstelling

(In opstelling).

Transparantie van de mandaten

Overeenkomstig artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen vindt u hieronder de transparantieverslagen en de tabellen van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, de bezoldigingen en voordelen van allerlei aard, evenals van de representatiekosten van de mandatarissen die bij Brupartners zetelen. 

  • XXX

(In opstelling).