Toggle menu

Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op maandag 28 maart een Webinar gewijd aan het thema “Naar een omkadering van de Brusselse huurprijzen?”, met Nicolas Bernard (hoogleraar in de rechten aan de UniversitéSaint Louis-Bruxelles) als spreker.

De presentatie is beschikbaar op de website van Brupartners en de replay op het YouTube-kanaal van Brupartners.