Er werd een Protocolakkoord ondertekend door de 8 door de Regering erkende organisaties om de nieuwe Voorzitster en de nieuwe Voorzitter te benoemen, alsmede de leden van het Bureau van de Kamer van de Middenstand voor een periode van 4 jaar.

Op 2 juli werd de Kamer van de Middenstand van Brupartners vernieuwd.

Er werd een Protocolakkoord ondertekend door de 8 door de Regering erkende organisaties om de nieuwe Voorzitster en de nieuwe Ondervoorzitter te benoemen, alsmede de leden van het Bureau van de Kamer van de Middenstand voor een periode van 4 jaar.

Mevrouw Sophie HEUSKIN, Adviseur economie bij de Studie- en Lobbydienst van de UCM, op de Franse taalrol, werd benoemd tot nieuwe Voorzitster van de Kamer van de Middenstand van Brupartners. Ze volgt de heer Anton VAN ASSCHE op, Coördinator UNIZO-werking in Brussel, op de Nederlandse taalrol, die Ondervoorzitter wordt.

De Kamer van de Middenstand van Brupartners verdedigt de belangen van de Brusselse KMO's, ZKO's en zelfstandigen. Haar hoofdopdracht is het formuleren, op verzoek van de Brusselse Regering, van een Regeringslid of op eigen initiatief, van adviezen of voorstellen over algemene problemen met betrekking tot de middenstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Kamer van de Middenstand bestaat uit 12 effectieve leden en 12 plaatsvervangende leden, waarvan telkens 6 vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties die zitting hebben in Brupartners en 6 leden die de Regering op voordracht van de middenstandsvertegenwoordigers binnen Brupartners benoemt.

Klik hier voor meer informatie over de Kamer van de Middenstand.

Brupartners wenst Mevrouw Heuskin en Mijnheer Van Assche veel succes in hun nieuwe functie!