Tijdens de Plenaire zitting van 1 juli 2020 hebben de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners) hun nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter gekozen uit beurtelings de vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Als jurist van opleiding en Brussels gewestelijk Secretaris van het ACV werd de heer Paul PALSTERMAN, op de Franstalige taalrol, tot Voorzitter van Brupartners verkozen. Hij volgt de heer Jan DE BRABANTER op, Secretaris-generaal van BECI en op de Nederlandstalige taalrol, die Ondervoorzitter wordt. Zij zullen deze nieuwe functies gedurende twee jaar op zich nemen.

« Het overleg tussen de sociale partners heeft een toegevoegde waarde die niet tot de som van eenieders eisen kan worden herleid. De laatste jaren is er in Brussel een geest van overleg ontstaan. Deze moet worden gehandhaafd en ontwikkeld, omdat we voor uitdagingen staan waarover, in een moeilijke sociale, economische en budgettaire context, misschien minder gemakkelijk een consensus zal worden bereikt. Het overleg moet ook worden uitgebreid op gebieden waar Brusselse tradities nog geen vaste vorm hebben gekregen, zoals de sociale en gezondheidskwesties », heeft de heer Palsterman verklaard.

Op 1 juli werd ook de Plenaire zitting van Brupartners hernieuwd. We nodigen u uit om de nieuwe leden van Brupartners te ontdekken.

Brupartners wenst de heren Palsterman en De Brabanter veel succes in hun nieuwe functie.