De Kamer van Middenstand wordt Brupartners - Zelfstandige Ondernemers en geeft zichzelf een nieuwe visuele identiteit. Deze nieuwe visuele identiteit is geïntegreerd in en coherent met de verandering van de visuele identiteit van Brupartners, die op 1 juli 2020 heeft plaatsgevonden.

Brupartners - Zelstandige Ondernemers verdedigt de belangen van de Brusselse KMO's, ZKO's en zelfstandigen. Zijn hoofdopdracht is het formuleren, op verzoek van de Brusselse Regering, van een Regeringslid of op eigen initiatief, van adviezen of voorstellen over algemene problemen met betrekking tot de middenstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brupartners - Zelfstandige Ondernemers bestaat uit 12 effectieve leden en 12 plaatsvervangende leden, waarvan telkens 6 vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties die zitting hebben in Brupartners en 6 leden die de Regering op voordracht van de middenstandsvertegenwoordigers binnen Brupartners aanstelt.

Op 10 september 2020 heeft Brupartners - Zelfstandige Ondernemers een initiatiefadvies aangenomen met betrekking tot de drempels die gezondheidszorgverstrekkers ervaren bij het opstarten en uitoefenen van zelfstandige zorgactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het initiatiefadvies is hier beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over de Brupartners - Zelfstandige Ondernemers.

Voor alle bijkomende vragen of informatie, slechts één adres : ei.zo@brupartners.brussels