Toggle menu

Bij Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG) meten CurieuzenAirs de luchtkwaliteit!

De meetvoorzieningen zijn sinds dit weekend ter plaatse.

CurieuzenAir is het meest uitgebreide en gedetailleerde burgeronderzoek dat ooit naar de luchtkwaliteit in Brussel is uitgevoerd. Vier weken lang worden bewoners, scholen en bedrijven uitgenodigd om op 3.000 verschillende plaatsen in de hoofdstad het stikstofdioxidegehalte (NO2) in de lucht te meten.

Afspraak in februari 2022 voor de resultaten.

Klik hier voor meer informatie over het burgeronderzoek CurieuzenAir.