Brupartners heeft heden, donderdag 19 november 2020, een initiatiefadvies aangenomen betreffende actiepistes met het oog op een toekomstig Brussels Plan voor de eenoudergezinnen dat door de Regering moet worden opgesteld.

Brupartners vraagt aan de Regering om een globaal gewestelijk plan voor de eenoudergezinnen op te stellen. Over dit plan zal overleg moeten worden gepleegd met alle betrokken terreinactoren teneinde over de meest concrete en uitvoerbare voorstellen te beschikken met het oog op een verbetering van de situatie van de eenoudergezinnen. In zijn initiatiefadvies gaat Brupartners over tot een actualisering van zijn werkzaamheden van 2016. Ook neemt Brupartners het initiatief om op de ambities van de Strategie GO4Brussels in te gaan. Deze Strategie voorziet immers gerichte beleidsmaatregelen voor dit vraagstuk. Brupartners wijst erop dat de Covid-19-crisis de economische en sociale problemen heeft verergerd van de gezinnen die zich reeds voor de crisis in bijzonder moeilijke sociaaleconomische omstandigheden bevonden.  

Lees het advies en het persbericht dat Brupartners heeft uitgebracht.