Aller au contenu

Sociale Top 2019 : Balans van de Strategie Go4Brussels2025

Op donderdag 28 februari 2019 zijn de Brusselse sociale partners samen met de Regeringsleden bijeengekomen ter gelegenheid van een Sociale top « balans » van de Strategie Go4Brussels2025. De vooruitgang die werd gemaakt, de prioritaire beleidswerven en de beoogde methodologie voor de sociale dialoog tijdens de volgende legislatuur waren de aandachtspunten van deze ontmoeting.

Ter gelegenheid van de laatste Sociale top van deze legislatuur maken de Brusselse sociale partners een vlugge balans op van het werk dat de afgelopen vijf jaar werd verricht en kondigen ze nu al aan welke dossiers zij bij de volgende Regering zullen verdedigen. Tussen de werkmethoden die moeten worden bevoorrecht en de sociaaleconomische uitdagingen die moeten worden aangegaan, moet er echter nog veel werk worden verricht.

Een vernieuwende en doeltreffende werkmethode…

De legislatuur die nu ten einde loopt, heeft de methode van de gedeelde prioriteiten zien ontstaan. Een originele en unieke methode in België die het toelaat om de sociale partners al zeer vroeg bij het beleidsvormingsproces te betrekken en om aan de verschillende fasen van de uitvoering, opvolging en evaluatie deel te nemen. Deze methodologie heeft vele concrete verwezenlijkingen op haar conto staan.

… voor een reeks prioritaire dossiers

De sociale partners zullen de volgende Regering een twintigtal dossiers voorleggen, die zij volgens de werkwijze van de gedeelde prioriteiten willen uitwerken. Naast de mobiliteits- en fiscaliteitskwesties hebben zij met name de noodzaak om van Brussel een Smart city te maken, de voortzetting van de sectorale benadering van tewerkstellings- en opleidingskwesties, het onderwijs, maar ook de strijd tegen discriminatie op het werk of dossiers in verband met sociale en gezondheidskwesties (Iriscare, autonomieverzekering, ...), als prioriteiten gesteld. Daarnaast steunen ze de onderhandelingen over een Energietransitieplan om het Brussels Gewest vooraan in de strijd tegen de klimaatverandering te plaatsen.

Het is in deze geest en op basis van de hierboven beschreven methodologie dat de Raad en de sociale partners het voornemen hebben om de dialoog en de gezamenlijke werkzaamheden gedurende de hele nieuwe legislatuur voort te zetten.

Wij nodigen u uit om de Gemeenschappelijke verklaring van de Brusselse sociale partners ter gelegenheid van deze Sociale Top balans van de Strategie Go4Brussels2025 te lezen.