Aller au contenu

Navigatie

Donderdag 8 mei 2014

"Is de arbeidsmarkt ingedeeld naargelang de herkomst van personen ?", Patrick Charlier - Adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen, Frédéric Poupinel - Attaché bij de Federale Overheidsdienst « Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg », Tom Bevers - Adviseur bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid
Presentatie
De presentatie van Dhr. Patrick Charlier
Presentatie
De presentatie van Dhr. Tom Bevers
Presentatie
De presentatie van Dhr. Frédéric Poupinel (enkel in het Frans)