Aller au contenu

Navigatie

Adviezen

13 maart 2019
Advies met betrekking tot het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de financiering van de erkende sociale ondernemingen krachtens de ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen
13 maart 2019
Advies met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie
17 december 2018
Advies inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap.
17 september 2018
Advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen
29 juni 2018
Advies betreffende de verdeling van de financiering voor 2018 aan de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en plaatselijke initiatieven ter ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
26 september 2017
Advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van het sociale ondernemerschap
27 mei 2016
Advies betreffende de verdeling van de financiering voor 2016 aan de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkelegenheid (PIOW)
16 juni 2015
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2015 aan de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkelegenheid (PIOW)
8 april 2014
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2014 onder de inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkelegenheid (PIOW)
30 april 2013
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2013 onder de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
26 april 2012
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2012 onder de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
6 april 2011
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2011 onder de erkende inschakelingsondernemingen (IO) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
6 oktober 2010
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de sociale economie en de erkenning van vennootschappen als inschakelingsonderneming en van verenigingen als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen
23 april 2010
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2010 aan de erkende Inschakelingsondernemingen (IO) en Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
19 juni 2009
Denkpistes inzake een hervorming van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) en de Inschakelingsondernemingen (IO)
24 april 2009
Advies betreffende de verdeling van de financiering 2009 aan de erkende Inschakelingsondernemingen (IO) en Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)
28 april 2008
Advies betreffende de financiering voor 2008 van de Inschakelingsondernemingen en de Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid
26 oktober 2007
Advies inzake de toewijzing van een financieringsoverschot voor de Inschakelingsondernemingen en de Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor 2007
31 mei 2006
Initiatiefadvies van het Overlegplatform van de Sociale Economie betreffende de criteria voor de financiering van de Inschakelingsondernemingen en de Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid
9 december 2005
Initiatiefadvies van het Overlegplatform van de Sociale Economie betreffende de erkenningsprocedure van de Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de Inschakelingsondernemingen