Toggle menu

De Klimaatordonnantie richt bij de Raad voor het Leefmilieu (RLBHG) een Comité van klimaatdeskundigen op, dat onafhankelijk is ten aanzien van de politieke overheden. Het Comité heeft als belangrijkste taak een jaarlijks rapport in te dienen waarin de bijdrage van het gewestelijke overheidsbeleid aan de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn wordt geëvalueerd.

Een oproep wordt gelanceerd om de 6 tot 8 leden te rekruteren met verschillende expertisedomeinen die het Comité zullen samenstellen. Denkt u deel uit te maken van de deskundigen die het klimaat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodig hebben? Vind alle informatie terug rond uw kandidaatsstelling, de verloning en de selectieprocedure op de website van de Raad voor het Leefmilieu: https://www.rlbhg.brussels.

Solliciteer voor 31/01/2022!