Aller au contenu

Een 8ste Kaderakkoord in Brussel met de ICT-sector!

Op 18 februari 2020 hebben de Brusselse regering, het College van de COCOF en de vertegenwoordigers van de ICT-sector een kaderakkoord gesloten. Dit 8ste kaderakkoord is van uitzonderlijk belang omwille van de impact van de ICT op de economie van de morgen.
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Kaderakkoord ICT-sector

Een sector die talrijke uitdagingen zal moeten aangaan

Dit kaderakkoord werd gesloten met de drie grote vakbonden, evenals met de werkgeversorganisaties Agoria en BECI, en wil de digitale kennis van de Brusselaars, die onontbeerlijk is in tal van beroepen en zeer uiteenlopende sectoren, versterken.

Immers, de technologische omwenteling heeft een impact op alle sectoren van de Brusselse economie. De ICT-beroepen verwerven dan ook een transversaal karakter en vereisen bekwaamheden die het strikt technische kader te buiten gaan.

Dit kaderakkoord heeft concreet tot opdracht om de profielen van de werkzoekenden en de noden van de ondernemingen beter te laten overeenstemmen, digitale bekwaamheden aan te leren aan werkzoekenden en werknemers die een opleiding volgen, of nog, om beter op te leiden in het kader van stages en duaal leren. Het moet eveneens bijdragen tot een grotere samenwerking tussen de betrokken economische sectoren en tot een uitbreiding van de kennis van de consulenten van Actiris wat betreft de realiteit van de digitale beroepen. Er zal bovendien bijzondere aandacht worden besteed aan diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving.   

De sector verbindt er zich bovendien toe om de digitale mogelijkheden ten dienste te stellen van de economische, milieu- en sociale ambities van het Brussels gewest. De partners willen aldus technologische oplossingen aanreiken die de stedelijke veerkracht bevorderen, de niet-delokaliseerbare kwaliteitsvolle werkgelegenheid ontwikkelen en het fenomeen van sociale dumping bestrijden.

 

Een kaderakkoord dat past in het kader van de Strategie Go4 Brussels 2030

Dit kaderakkoord past in de Strategie GO4Brussels 2030. Deze laatste wil de Brusselse economie tegen 2030 stimuleren door de economische sectoren, die in Brussel actief zijn, ertoe aan te zetten om bij te dragen tot het beleid inzake economie, innovatie – of nog – werkgelegenheid en opleiding, en dit ten gunste van de Brusselaars.

 

Mooie toekomstperspectieven

Het kaderakkoord zal worden uitgevoerd middels de oprichting van de Opleidings- en Tewerkstellingspool (OTP) DigitalCity die zal fungeren als uitstalraam van alle digitale beroepen en voor alle doelgroepen : werkzoekenden, werknemers, leerlingen, studenten, enz.

Digitalcity moet de Brusselaars beter opleiden voor wat betreft digitale bekwaamheden die hen zullen toelaten om makkelijker werk te vinden en om gekwalificeerd personeel aan de ondernemingen te verschaffen.

Deze OTP zal instaan voor de coördinatie van de verschillende publieke en private actoren, met het oog op een betere organisatie van de acties die worden gevoerd inzake werkgelegenheid, beroepsopleiding en erkenning van competenties in Brussel.